Keyif ve işin dengelendiği kolektif, paylaşımcı, etkin bir “yaşayan ekosistem”i birlikte yaratalım

ASANTEPARK’ın amacı; tasarlayan, üreten, süreçleri yönetebilen ve kaynak koyabilenlerin web üzerinde çalışan, güvenilir imkanlar sunan bir iş ortaklığı platformunda, beraber projeler gerçekleştirerek gelir üretmelerini sağlamaktır.


ASANTEPARK 5N1K


Toplumsal yaşam kalitesini arttırmak için NE, NEDEN, NASIL, NEREDE, NE ZAMAN, KİMLERLE?

ASANTEPARK NEDİR?

“GELECEK” ‘tir…

ASANTEPARK ismi “Akıl, Sanat ve Teknoloji Parkı” nın bir kısaltmasıdır.

ASANTEPARK ortak servislerden faydalanılan, eğitim alınan, sosyal faaliyetlerin olduğu, yaşanan, çalışılan, paylaşılan, web tabanlı bulut platformda gelir üretilen yeni nesil iş ve yaşam modelidir.

ASANTEPARK, keyif ve işin dengelendiği paylaşımcı, etkin bir “yaşayan ekosistem”i birlikte yaratmak hedefiyle yola çıkmıştır.

Amacımız; yapı sektöründe tasarım becerisine, üretim kabiliyetine ve kaynak koyma gücüne sahip kişileri bir araya getirerek bu birlikteliği web üzerinde çalışan yol gösterici bir iş ortaklığı platformunda, sürdürülebilir bir ekosisteme dönüştürmektir.

ASANTEPARK toplumsal bir yaşam biçimi vizyonuyla oluşturulmuş bir iş modelidir. Meraklı, öğrenmeye açık, katılımcı, nitelikli, gelir üretme becerisine sahip, yaratıcı, verimli ve tutarlı müteşebbisler yetiştirmeyi amaçlar.

 

ASANTEPARK NEDEN?

“VERİMLİLİK” için…

Yapı pazarı hızla büyümektedir. Türkiye 2023’te 500 Milyar dolar ihracat hedeflemektedir. Dolayısıyla nitelikli tasarımcılara, teknik çözümler üretecek uzmanlara ve geleceğin verimli çalışma koşullarını planlayacak beyin gücünün bir arada sonuç üretmesine ihtiyaç vardır. Gelir üretmenin yolu, katma değeri yüksek nitelikli ürünler ve projeler üretmekten geçer. Bunun yolu ise, iyi eğitime, çağdaş bilgiye ve yaratıcılık için gerekli alt yapılara sahip olmaktan geçer. ASANTEPARK bu amaçları izleyerek üretilen ürünler içerisindeki yaratıcılık, bilgi ve akıl katmanlarını arttırmayı hedefler.

ASANTEPARK NASIL?

“GİRİŞİMCİLİK” ruhu ile…

Girişimci; ticaret, sanayi gibi alanlarda sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen, kar amacıyla riski üzerine alan kişidir.

Bu projenin amacı: GİRİŞİM RUHUNA SAHİP tasarlayan, üreten, süreçleri yönetebilen ve kaynak koyabilenlerin web üzerinde çalışan güvenilir bir iş ortaklığı platformunda, beraber projeler gerçekleştirerek gelir üretmelerini sağlamaktır.

ASANTEPARK NEREDE?

ORTAK PLATFORM” ve “PAYLAŞIMLI OFİSLER” ‘de…

Verimli ve keyif alınan bir gelecek tasarım, teknoloji ile verimliliğin geliştirilmesi ve bunların yanında hukuk, muhasebe, işletme, idari işler ve koordinasyon gibi diğer faaliyetlerin bireylerin yapabileceklerinin üstünde profesyonelce paylaşılmış bir platformda yapılabilmesiyle mümkün olabilir.

Asantepark projesinde ortak çalışma mantığıyla faaliyet gösterecek paylaşımlı ofis yaklaşımı da söz konusudur. Bu yapı, bazı ortak hizmetleri düşük maliyetle sağlamanın ötesinde sosyal etkileşimi, öğrenmeyi, birlikte pazar yaratmayı olanaklı hale getirecek mekanizmaları hazırlamayı ve sürdürmeyi öneren bir yaşam alanıdır.

 

ASANTEPARK NE ZAMAN?

“SÜRDÜRÜLEBİLİR” her an…

Toplumsal iyileşme fert fert niteliğin artması ile mümkün olabilir. Hiç kimse yüzde yüz iyi değildir. Hiç kimse yüzde yüz kötü de değildir. Herkesin pozitif taraflarından faydalanabilir ve zayıf taraflarını başkalarının pozitif tarafları ile tamamlayabilirsek sürdürülebilir yüksek verimlilik ve mutluluk yaratmak mümkün olabilir.

İnsan sürdürülebilir mutlu bir yaşam için, gelir üretmek, yaptığı işten mutlu olmak, düşünmek ve diğer kişisel ihtiyaçları için vakit bulabilmelidir.

ASANTEPARK KİMLERLE?Asante_Network

“KÜMELENEBİLENLER” ile…

ASANTEPARK platformunda, yalnızca aynı sektörde iş yapanlar değil, bu işlerin yanında birbirini tamamlayan tüm faaliyet ve işler ile kümelenme sağlanmaktadır. Bu kümelenme işletme genel giderlerini kısma, pazarlama, rekabet gücünü arttırma ve tedarik başta olmak üzere üyelere birçok avantaj sağlar.

Kümelenme, birbirlerine katma değer ekleyen üretim zinciri ile bağlı, karşılıklı bağımlı tedarikçileri de içeren firmalar ve/veya işletmeler, bilgi üreten kurumlar, destekleyici kurumlar, müşteriler, sektöre yönelik medya, kontrol ve standartları düzenleyen yapılar tarafından oluşturulmuş ağ ve bunların yoğunlaşmaları olarak tanımlanabilir.

Sildegra çok daha zordur ama birçok kişi bitmiyor ve her yerde yiyecek sipariş hazırız. Vigrande kadar çok hayranı var ama kötü onları durdurur. tüm uygun öyle değil.