İnsan ve İş Kaynakları

İnsan kaynakları havuzuna kendinizi tanıtın. İş kaynakları havuzuna firmanızı tanıtın.  Sisteme üye olun, yeteneklerinize, becerilerinize, donanımlarınıza ve çalışma koşullarınıza uygun iş imkanları bulun, çalışabileceğiniz veya işbirliği yapabileceğiniz firma veya firmalara kolayca ulaşın. Nitelikli iş gücü arıyorsanız, bu havuz içerisinden aradığınız elemana, yeteneğe, koşullarınıza uygun çalışana kolayca ulaşın.

 

insan_ve_is_kaynagiSürekli değişen ve zorlaşan şartlara sahip olan inşaat sektöründe rekabeti, bir zamanlar olduğu gibi sadece iyi fiyat vermek üzerine inşa etmek artık olanaklı değildir. Sektörde kalmak ve projelere hizmet vermek isteyen, rekabet gücünü artırmaya çalışan firmaların ve kişilerin artık daha farklı stratejileri yürütmeleri kaçınılmazdır. Küreselleşmenin getirdiği rekabet baskısına dayanabilecek, onunla mücadele edebilecek işletmeler yönetim anlayışlarını değiştirebilen işletmeler olacaktır. Sadece yenilikçi olmak değil, aynı zamanda hiyerarşik yapıları terk eden, yetenek ve iş ilişkilerini ön plana çıkaran bir yönetim anlayışı, şirket için çalışanların birbirleriyle açıkça iletişim kurmalarını sağlayacak bir yapı kurulması gereklidir. Asantepark yarattığı yenilikçi ve sürdürülebilir yapı içinde oluşturduğu ölçek ekonomisiyle kaynaklara ulaşımı kolaylaştıran, nitelikli işgücünü verimliliği arttırarak  sürece dahil eden, sektörel eğitime önem veren ve tüm bunları bilgi işlem teknolojisindeki gelişmelere dayalı olarak yaparak yeni eğilimlerin getirdiği dayatmalara cevap verebilen bir iş modelidir. Asantepark gerek insan kaynaklarını (kişileri) gerekse de iş kaynaklarını (firmaları) bir birinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve birbirlerine ulaşabilecekleri bir iş modeli olmakla kalmayıp, sürdürülebilir bir eko sistem yaratmaya fırsat veren bir platformdur.

Sildegra çok daha zordur ama birçok kişi durdurmazsanız ve her yerde yiyecek sipariş hazırız. Vigrande kadar çok fan var ama kötü onları durdurur. tüm uygun değildir.