Yapı Sektörü Kümeleniyor

Sen de inovasyon odaklı ve gelir üreten bu ekosistemin parçası olmak ister misin?

Demolar

ASANTEPARK Nedir?

ASANTEPARK ismi “Akıl, Sanat ve Teknoloji Parkı” nın bir kısaltmasıdır.

ASANTEPARK, keyif ve işin dengelendiği paylaşımcı, etkin bir “yaşayan ekosistem”i birlikte yaratmak hedefiyle yola çıkmıştır.

Amacımız; Yapı Sektöründe Tasarım Becerisine, Üretim Kabiliyetine ve Kaynak Koyma Gücüne sahip kişileri bir araya getirerek bu birlikteliği yol gösterici web üzerinde çalışan bir iş ortaklığı platformunda, sürdürülebilir bir ekosisteme dönüştürmektir.

ASANTEPARK toplumsal bir yaşam biçimi vizyonuyla oluşturulmuş bir iş modelidir. Meraklı, öğrenmeye açık, katılımcı, nitelikli, gelir üretme becerisine sahip, yaratıcı, verimli ve tutarlı müteşebbisler yetiştirmeyi amaçlar.

ASANTEPARK ortak servislerden faydalanılan, eğitim alınan, sosyal faaliyetlerin olduğu, yaşanan, çalışılan, paylaşılan, web tabanlı bulut platformda gelir üretilen yeni nesil iş ve yaşam modelidir.

5N1K  66 Soruda Asantepark

 

 

 

ASANTEPARK’ta ürün ve hizmetler

  1. Proje İş Ortaklığı
  2. Projeler ve Fırsatlar
  3. İnsan ve İş Kaynakları
  4. Malzeme, Ürün ve Hizmetler
  5. Paylaşımlı Ofis
  6. Marka Yönetimi ve Müşteri İlişkileri
  7. Eğitim Hizmetleri
  8. Proje Kaynak Kullanımı

 

Ürünler & Hizmetler

İdealimiz çağdaş, teknolojik, etkin, erişilebilir, dinamik, yaratıcı ve işbirliği fırsatlarına ulaşılabilen iş ortamını sağlamak ve bu ortamın sürdürülebilirliğini destekleyici altyapı ve eşgüdüm hizmetlerini sunmaktır.

ASANTEPARK ortak servislerden faydalanılan, eğitim alınan, sosyal faaliyetlerin olduğu, yaşanan, çalışılan, paylaşılan, bir ortam ve bulut platformda gelir üretilen yeni nesil iş ve yaşam modelidir.

ASANTEPARK İş Modeli Nasıl Çalışır?

ASANTEPARK’ın ilk proje aşamasından itibaren benimsemiş olduğu ve her türlü ürün ve hizmeti sağlarken güç aldığı ilkeler; Adil, Güvenilir, İnovasyon odaklı, Şeffaf ve Paylaşımcı olmasıdır.

ASANTEPARK, her biri farklı beceri ve yeteneklere sahip farklı insan gruplarının, birbirlerinin eksiklerini tamamlayabilecekleri bir model sunmaktadır. ASANTEPARK modeli bir yapboz gibi, kişilerin yetersiz kaldığı noktaları başkalarının güçlü yönleriyle bir araya getirerek başarılı bir bütün sağlamaktadır.

Proje İş Ortaklığı

Kişilere ve projelere bağlı olarak farklı çözümler öneren ASANTEPARK’ın ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi için “Ürünler & Hizmetler” sayfalarını; bu ürün ve hizmetlerin işleyişleri hakkında bilgi edinmek için ise “Nasıl Çalışıyor” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ürünler & Hizmetler  Nasıl Çalışıyor

Proje İş Ortaklığı

İş alanınıza ve iş yapış şeklinize veya projenize uygun iş ortaklıkları kurun.

Paylaşımlı Ofis

Kaliteli çalışma ve toplantı alanlarına ulaşın, verimliliğinizi arttırın.

 

Projeler ve Fırsatlar

Projelerinizi hayata geçirin ve yeni projelere ulaşın.

 

Marka Yönetimi ve Müşteri İlişkileri

Markanızı yaratmak, zenginleştirmek veya korumak için konunun uzmanlarıyla çalışın; müşterilerinizle doğru ve etkin iletişim kurun.

İnsan ve İş Kaynakları

Nitelikli iş gücüne ve firmalara erişin. Sistem üzerinden Talep ve/veya Teklif, Başvuru, Ölçme, Değerlendirme, Yerleştirme yapın.

Eğitim Hizmetleri

Geliştirilmesine ihtiyaç duyduğunuz alanları iyileştirin.

Malzeme, Ürün ve Hizmetler

İhtiyacınız olan malzeme, ürün ve hizmetlere ulaşın; satın veya satın alın.

 

Proje Kaynak Kullanımı

Projelerinizi dünya çapında çeşitli fon ve kaynaklarla buluşturun, finanse edin.

 

Şu anda Asantepark’ta neler oluyor?

İnsan ve İş Kaynağı

Projeler ve Fırsatlar

Malzeme, Ürün ve Hizmetler

Proje İş Ortaklığı

Sildegra çok daha zordur ama birçok kişi bitmiyor ve her yerde yemek sipariş hazırız. Vigrande kadar çok hayranı var ama kötü onları durdurur. tüm uygun değildir.