Eğitim Hizmetleri

Asantepark’ta, yapı sektöründe faaliyet göstereceklere yönelik eğitimlerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişim amaçlı eğitimler de yer almaktadır. Eğitimlerin yanısıra çeşitli seminerler, sektörden konuşmacılar ile sohbetler, workshoplar da yapılmaktadır.

egitim

Asantepark, yapı endüstrisi ile ilgili alanlarda üniversite veya meslek okulu mezunu gençlere, iş süreçlerinde etkin ve verimli olmalarını sağlamak amacıyla, piyasa ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitli uzmanlık eğitimleri sunmaktatır. Bu çerçeve içinde, projelerde iş ortaklığı yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sisteme katılmak isteyen kişilere iş ortaklığı sistemini açıklayan eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimler ile hedeflenen kalite düzeyi, iş yapma biçimi ve yer alınacak yapı açıklanmış olacaktır. Ayrıca Asantepark Stüdyo ve Atölyeleri ile dersliklerinde, uygulamalı eğitimler yapılmaktadır. Asantepark modüler eğitim programları, tasarım ve teknoloji alanında var olan yüksek öğretim müfredatlarına alternatif olarak değil, aksine paralel ve tamamlayıcı nitelikte tasarlanmıştır. Eğitim açısından bakıldığında, teknoloji ve tasarım alanlarındaki gelişmelerin hızı ve bu alanlar arasındaki etkileşimin giderek artması, müfredatların güncellenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca sürekli bir değişim sürecinde olan donanım yatırımları konusunda da güncellemenin gecikmesi, akademik hayatla profesyonel hayatın arasındaki farkın giderek açılmasına yol açabilmektedir. Spesifik konulara odaklanan yüksek öğretim programları yeni donanımlar konusunda sıkıntı yaşarken, geniş kapsamlı disiplin isimleriyle kurulan programlar, içerik anlamında dönemeçli kariyer yönleri sunmaktadır.

Eğitim sisteminin hantal yapısı, eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği, yabancı dile verilen önemin azlığı, erken yaşta okuma alışkanlığının verilmemesi, araştırmanın eğitimin önemli bir parçası olmayışı gibi faktörler, kişilerin gerçek potansiyelini kullanamayışının altında yatan sebeplerden bazılarıdır.

Asantepark üniversitelerle ortak sanayi işbirliği çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalarla öğrencilerin malzeme, üretim detayı, maliyet ve süre ve iş planlaması gibi uygulamaya dair konularda pratik edinmelerini hedeflemektedir.

 


Eğitim Hizmetleri

Attention: The internal data of table “1” is corrupted!

Sildegra çok daha zordur ama birçok kişi bitmiyor ve her yerde yiyecek sipariş hazırız. Vigrande kadar çok fan var ama kötü onları durdurur. tüm uygun öyle değil.