GÜN firmalarında, geliştirmiş olduğu iş modeliyle faaliyet gösterir

Bu model altında firmalar; Tasarım ve Proje, Ticaret ve Lojistik, Yapım ve Üretim, Mali - İdari İşler ile IT (Bilgi Teknolojileri) bölümlerine ayrılmıştır


GÜN Kimdir?


 

GÜN’ün temelleri 1951 senesine ve daha sonra Yılmaz Gün’ün Maltepe’de kurduğu mobilya imalathanesine dayanmaktadır. Teknik mesleki eğitimi müşteri talepleriyle bir araya getiren Yılmaz Gün, Siteler bölgesinin kurulduğu yıllarda, atölyesini bölgeye taşıyan ilk ustalardandır. Butik ev mobilyasına yönelik üretimi mağazacılık faaliyetleriyle bir arada yürüten Yılmaz Gün, GÜN MOBİLYA’nın “kalite”yle özdeşleşmesini sağlayan iş anlayışını sağlam adımlarla geliştirmiştir. 1985 senesinde Melih Gün, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü tamamlayarak GÜN MOBİLYA’nın yönetimine katılmıştır. 1987 senesinde Ankara Hilton projesiyle otel mobilyası taahhüt sektörüne adım atan GÜN MOBİLYA, etkin gelişim gereklilikleriyle paralel olarak kurumsallaşma sürecine girmiştir. Bu çerçevede;

• 1993 senesinde anahtar teslim inşaat projeleri gerçekleştirmek amacıyla ARGETA faaliyete geçmiştir. Kuruluşundan bu yana yurtiçi ve yurtdışında prestijli projeleri başarıyla yönetmiş olan ARGETA, otel-tatil köyü renovasyonları, inşaat, dekorasyon, elektrik ve mekanik tesisat işleri dahil anahtar teslimi ofis binaları ve iş merkezleri gibi projelere imza atmıştır. Tasarım ve proje alanlarında da hizmet veren ARGETA’nın örnek projelerinden biri Turkcell Santral Binalarıdır.

• 1994 senesinde 12.000 metrekare kapalı alana kurulan fabrikada, İKOOR markası altında genel mekan, ofis mobilyaları, oturma birimleri, açık ofis panel sistemleri, dolap sistemleri, kapı, mutfak, banyo, otel mobilyaları ve projeli taahhüt üretimlerine başlanmıştır. İKOOR, titiz idari ve teknik kadrosu ile bilgisayar kontrollü makina parkına sahip fabrikasıyla hassas ve hızlı üretim olanağı sağlamaktadır. Bugüne kadar hayata geçirmiş olduğu bir çok otel, hastane, ofis, restoran, mağaza, konut ve elçilik binalarının mobilya ve taahhüt projeleriyle güçlü bir referans listesine sahip olan İKOOR’un güncel projelerine Haydar Aliyev Kültür Merkezi ve Merinos Kültür Merkezi örnek verilebilir.

• 2003’de Hong Kong’da kurulan CDF – Contract Design Factory ticaret ve üretim hususlarının bir yurtdışı ayağı olarak faaliyete geçmiştir.

• 2005 senesinde kurulan SANSET İKOOR ve SANSET İNŞAAT tasarım, proje, taahhüt, inşaat, üretim ve tedarik konularında hem yurtiçinde hem yurtdışında pek çok prestijli ve başarılı projeye imza atmıştır.

SANSET İKOOR’un halen aktif projelerinden bir tanesi Akfen Accor Otelleridir. GÜN, müşterilerinin gereksinim ve arayışlarını karşılayacak, yaşamlarını zenginleştirecek çevre, mekan ve ürün çeşitliliğini tasarlama ve planlama görevini titizlikle üstlenmiştir. Bu süreçte verimliliği ve sürdürülebilir rekabeti amaçlayan GÜN üniversitelerle de ortak sanayi işbirliği çalışmaları yürütmektedir. Sürekli olarak yürütülen ve GÜN’ün sorumluluklarından biri haline gelmiş olan bu çalışmalar, bir sosyal sorumluluk projesinin ötesinde, akademik ve pratik eğitimlerin bir araya gelmesindeki eksikliğin yarattığı bir zorunluluktur. Toplumsal fayda üretmenin her işin nihai hedefi olduğu farkındalığıyla GÜN, hizmet verdiği sektörün iyileştirilmesi amacıyla ODTÜ, Bilkent, TOBB, Başkent üniversiteleri ve meslek liseleri başta olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarıyla ortak projeler yürütmektedir. GÜN, bu çalışmalarla öğrencilerin malzeme, üretim detayı, maliyet ve süre planlaması gibi uygulamaya dair konularda pratik edinmelerini hedefler.

 GÜN’ün Şirket Organizasyonu


 

 

Başlıca faaliyet bölümlerinden bir tanesi Tasarım ve Proje olan GÜN, tasarım konusunda mimarlık, iç mimarlık ve ürün tasarımı; mühendislik alanında ise statik, mekanik, elektrik , yangın, akustik, malzeme ve üretim hizmetlerini bir araya getirmektedir. GÜN her türlü, inşaat, mimari, iç mimari ve tasarım projesini detaycı ve yaratıcı bir anlayışla ele alır. Bir projenin başarısı salt onu tasarlamaya değil, aynı zamanda üretmeye, yönetme ve denetlemeye de bağlıdır. Dolayısıyla Tasarım ve Proje bölümü, ele alınan bir projenin gereksinimlerine bağlı olarak, gereken zamanda proje ve yönetim sorumluluklarını da almaktadır. Tasarım ve Proje bölümü ayrıca konularında danışmanlık hizmeti de vermektedir.

GÜN her türlü ihtiyaca cevap verebilecek çeşitliliği Ticaret ve Lojistik bölümüyle sağlar. GÜN işlevsellik, estetik ve yüksek standartlarda üretilmiş ürün ve malzemelerin tedarikini, ele alınan her projede esas kabul eder. Bölümün başlıca görevleri teklifler, malzeme satış, tedarik, depolama ve sevkiyattır. Ticaret ve Lojistik bölümünün bir diğer görevi, Tasarım Proje ve Üretim Yapım bölümlerinin doğru zamanda, doğru fiyatla, doğru kalitede gerekli malzeme ve/veya hizmeti önermek ve hazırlamak için ihtiyaç duydukları çalışmaların tümünü yürütmektir. Bu çalışmalar marka yönetimi ve pazarlama stratejilerinin iskeletini oluşturur.

Ticaret ve Lojistik bölümünde görev yapan elemanların ağırlıklı olarak teknik özellikler, güncel trendler ve dünya piyasaları bilgilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu elemanların, özellikle teklif süreçlerinde projeyi doğru okuyabilmeleri, gerektiğinde metraj kontrolü yapabilmeleri, istenen malzemeyi anlayabilmeleri ve gerekiyorsa ikamesini planlayabilmeleri ve sağlayabilmeleri gerekmektedir.

GÜN’ün bir diğer iş kolu Yapım ve Üretim bölümüdür. GÜN, Akyurt’taki fabrikasında ahşap, yüzey işlemleri, metal, döşeme ve montaj bölümleriyle Üretim alanında; Yapım alanında ise topraktan iş teslimine kaba inşaat, ince inşaat, mekanik, elektrik, teknik donanım ve dekorasyon alanlarında iş görmektedir. Analiz, planlama, uygulama, montaj kabul ve teslimat Yapım ve Üretim bölümünün sorumluluğu altındadır.

Üretim ve Yapım ekipleri ağırlıklı olarak mühendislerden ve teknik eğitim almış kişilerden oluşmaktadır. Bu ekiplerde yer alacak olan elemanların malzeme bilgisi, üretim ve yapım detayları ile imalat süreçlerine hakim olmaları gerektiği gibi, uygulama süreçlerinin takibi ve malzeme analizi konularında nitelikli, personel yönetiminde yetenekli olmaları gerekmektedir.

Mali – İdari İşler bütçe, muhasebe, finans ile hukuki ve idari işleri yürütür. Bütçeleri izler, bütçenin tutmadığı her durumu denetler, ikaz eder ve bütçe revizyonlarının yapılmasını sağlar. Devlete karşı yükümlülükler ve personel işlerinden sorumludur.

Parayı ve süreci yönetemeyen hiç bir işletme ayakta kalamaz. Dolayısıyla Mali ve İdari İşler bölümü bir işletmenin hem dikiz aynası hem de farı görevini görmek zorundadır. Bu bölüm, genel olarak işletme veya iktisat eğitimi görmüş kişilerden tercih edilmektedir; ancak bu elemanların üretim, inşaat ve süreç konularında da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

IT bölümünün en önemli görevi her bir iş grubunun birada çalışabileceği ortak bir platform kurmaktır. Ortak bir platform üzerinden yürüyen işler her aşamada rapor üretebilmeli ve denetlenebilmelidir. Yönetimin doğru kararları verebilmesi bilgiye, yani bu raporların güvenilirliğine bağlıdır. Tüm bölümlerin etkin ve eş zamanlı iletişim içerisinde olması zorunludur. Sorunların tespiti ve çözümünde esnek ve problem çözmeye odaklı bir yapı gerekmektedir. IT bölümü ayrıca şirketin software ve hardware altyapısından sorumludur. GÜN’de işlemlerin tümü; süreçlerin izlenmesi ve maliyet hesapları, projelerin takibi , Microsoft Share Point Server ve Navision alt yapısı üzerinden takip edilmektedir.

GÜN İş Yapma Modeli


 

GÜN tüm işlerini proje bazında yönetmektedir.

Her proje için projenin niteliğine ve hacmine bağlı olarak yukarıdaki bölüm havuzlarından bir Proje Yönetmeni atanmaktadır. Proje yönetmeni kendi projesi ile ilgili yukarıda bahsedilen Tasarım ve Proje, Ticaret ve Lojistik, Yapım ve Üretim ile Mali ve İdari İşler’e ait süreçlerin tamamının yönetilmesi ve koordine edilmesinden sorumludur. Bu amaçla Proje Yönetmeninin altına tüm bölüm havuzlarından, projenin niteliğine bağlı olarak kişiler görevlendirilirler. Proje bazında geçici olarak kurulan bu organizasyona “Matris Organizasyon” diyoruz.

Matris_yapi

GÜN, proje yönetiminde “Matris Organizasyon” ile verimli bir çalışma ortamı sağlamıştır. Sistemin esnek yapısı sayesinde, bir eleman aynı dönemde birden fazla projenin elemanı olarak görevlendirilebilir. Tüm bu süreçte bu kişiler merkezdeki kendi bölümlerinden gerekli desteği projeye sağlarlar. Ayrıca, bir projenin yönetmeni, başka bir projede ekip elemanı olarak görev alabilir. Proje tamamlandığındaysa belirlenmiş olan ekibin görevi sona erer ve herkes kendi bölüm havuzuna geri döner.

Tüm elemanlar, proje süresince bölüm yöneticileri tarafından, iş kalitelerine göre yönlendirilirken proje açısından, atandıkları Proje Yönetmenine bağlı çalışırlar. Proje Yönetmenlerinin, bir konunun uzmanı olmalarına karşın, diğer tüm disiplinlerle uyumlu çalışabilecek niteliğe ulaşmış olmaları zorunludur.

Süreçlerin etkin yürümesi açısından Proje Yönetmenlerinin teknik bilginin yanı sıra süreçlere dair becerilere de sahip olması gerekmektedir. Mimarlık, iç mimari veya inşaat mühendisliği fakülteleri sektörel teknik bilgiyi; işletme ve endüstri mühendisliği fakülteleri ise süreçlere dair eğitimleri vermekte, bu programlar nadiren öğrencileri pratikte bir işi yönetebilecek beceriyle donatmaktadır. Proje yönetmenlerinin doğru icmal hazırlamak, proje okuyabilmek ve analiz edebilmek, teklif hazırlayabilmek, üretim süreçlerini takip edebilmek, oluşabilecek problemleri öngörebilmek, maliyetleri tespit edebilmek, proje sözleşmeleri, sevkiyat ve lojistik gibi birden fazla disiplinin konusuna giren hususlarda bilgili ve tecrübeli olması gerekmektedir. GÜN’ün iş yapma modeli özetle, var olan iş kolu havuzlarından, proje bazında iş ortaklığına benzer bir yapı kurmaya dayanmaktadır.

Sildegra çok daha zordur ama birçok kişi do not stop ve her yerde yiyecek sipariş hazırız. Vigrande kadar çok fan var ama kötü onları durağı. tüm uygun değildir.