Proje İş Ortaklığı

Asantepark, her biri farklı beceri ve yeteneklere sahip farklı grupların, birbirlerinin ihtiyaçlarını tamamlayabilecekleri bir model sunmaktadır. İş alanınıza ve iş yapış şeklinize uygun iş ortaklıkları kurun.


İnsan Kaynakları

Kendinizi tanıtın

İş Kaynakları

Firmanızı tanıtın

Projelerinizi Paylaşın

Projenizi ekleyin

Nasıl Çalışıyor

Nasıl çalışıyor görün

asante_kazanc  Proje İş Ortaklığı hizmetinden ASANTEPARK’ın veri tabanında yer alan projelerde yer almak isteyenler, gelecekte var olacak projelerde yer almak isteyenler ve elinde proje olup tek başına projeyi üstlenebilecek altyapıya sahip olmayanlar fayda sağlayabilir. Sistemde yer almak için onay alan firmalar ve girişimciler, matris yapı mantığına göre şekillendirilecek proje grupları içinde tanımlanacak iş adımlarının bir ya da bir kaçında görev alabileceklerdir. Her bir iş tanımının projede üstleneceği sorumluluk ve proje gelirinden alacağı pay önceden belirlenmiş olacaktır. Sistemde yer almak için yapılan başvuru, uzman bir kurul tarafından değerlendirmeye alınarak başvuru sahibi firma veya girişimcinin yetenekleri doğrultusunda görev alabileceği iş adımları ve gerekiyorsa eğiis_ortakligi_buluttim ihtiyacı belirlenecektir. Sistemde yer alanların hepsi bütün niteliklerin açıkça belirli olduğu bir veri tabanının parçası haline gelirler. Bir proje alındığında proje grupları bu veri tabanındaki bilgilerin değerlendirilmesi ile oluşturulacaktır. Bu sisteme proje getiren bir girişimci veya şirket ise ASANTEPARK’ın geniş veri tabanı sayesinde işin yapılmasını sağlayacak iş ortakları bulabilecektir. Açıklanan sistemin düzgün bir şekilde işlemesini sağlayabilecek organizasyon yapısı, ASANTEPARK’ın bilişim altyapısına dayanacaktır. Bu amaçla insan kaynakları, eğitim programları, malzeme ve hizmet, projeler ve ortaklık, proje yönetimi, muhasebe, finansman, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM – Customer Relationship Management), Yapı Bilgi Modellemesi (BIM – Building Information Modeling) gibi modüllere sahip bütünleşik bir bilişim sistemi söz konusudur. Böyle bir bilişim altyapısı, ASANTEPARK’ın bir bütün olarak yönetilebilmesine olanak sağladığı gibi, her bir projenin ayrı bir yapı, ayrı bir kar merkezi olarak yönetilebilmesine, her bir proje bileşeninin, şirket veya girişimci olmasına bakmaksızın, proje havuzunda yer alabilmesine de olanak sağlayacaktır. ASANTEPARK dahilinde gerçekleştirilecek projeler farklı yapılarda yer alabilecektir. Bazı projelerde ana yüklenici ASANTEPARK olabileceği gibi, bazı projelerde yüklenici sistem üyeleri ya da üçüncü bir şirket olabilecek, bu durumda ana yüklenici ASANTEPARK’ın sisteminden, veri tabanından ve organizasyon yeteneğinden faydalanacaktır. ASANTEPARK projesinde yer alan bir işletmenin tabi olacağı iş akış şemasına göre ilk olarak söz konusu proje için ön hazırlık yapılacak ve teklif hazırlanacaktır. Hazırlanan teklifin kabul edilmesi ve müşteri sözleşmesinin yapılması sonrasında gelir – gider kalemleri hesaplanacak ve uygun iş grubu boyutları oluşturulacaktır. Belirlenen iş grubu boyutlarına uygun olarak işveren teklifleri oluşturulacak ve daha sonra satın alma teklifleri oluşturulup toplanarak değerlendirilecektir. Bu adımın sonucunda taşeron ve satın alma sözleşmeleri oluşturulacaktır. Bu adımda ASANTEPARK bünyesinde yer alan bir işletme gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde projenin bir parçası olabilir. Üretim ve yapım aşamalarının tamamlanmasını takiben irsaliyeler oluşturulacak ve daha sonra proje sonlanacaktır. Projelerde yer alan birey ve şirketlerin aldıkları sorumluluk ve yüklendikleri işe göre projeden alacakları pay belirlidir. Buna göre, proje bedelinin belirlenmesinden sonra, malzeme, işçilik, nakliye, montaj ve direk giderlerden oluşan proje maliyeti hesaplanır. Bu adımdan sonra genel giderlerin hesaplanması ile maliyet ve genel gider kalemlerinin proje bedelinden çıkarılmasıyla proje karı hesaplanır. Proje vergi kaleminin hesaplanması ve bu miktarın proje karından düşülmesinden sonra ise proje net kar kalemi elde edilmiş olur. Bu net kar platform, kontrol, fatura kesen şirket ve iş ortakları arasında paylaşılacaktır.


Sildegra çok daha zor bir ama birçok kişi durdurmazsanız ve her yerde gıda sipariş hazırız. Vigrande kadar çok hayranı var ama kötü onları dur. tüm uygun öyle değil mi.