PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İSTEYENLER

Projesini hayata geçirmek isteyenler açısından ASANTEPARK benzersiz bir hizmet sunmaktadır. ASANTEPARK’ın sağladığı hizmetler sayesinde kişi veya işletmeler projelerini ilgili doğru kişilere tanıtabilir, projelerini yaptırabilecekleri doğru nitelikli ekiplere ulaşabilir, projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli iş ortaklıklarını kurabilirler.


İŞİNDE UZMANLAR VE PARÇALI ZAMANLI ÇALIŞABİLENLER

ASANTEPARK projesi ile kısmi zamanlı çalışmak isteyen, alanında yeterli bilgi ve birikime sahip kişiler yaratılan iş ağına katılabilme olanağına sahip olacaklardır.

Ofis ortamında çalışmak istemeyen ancak esnek çalışma programına sahip işgücü de bu projenin paydaşları arasında yer almaktadır. Eğitimli ve tecrübeli anneler ve ev kadınları da bu grubun içinde önemli bir kısmı oluşturmaktadır.


KOBİLER

Sahip olduğu iş gücünü kullanmakta ve gelir üretmekte olan KOBİ’ler Türkiye’de üretim gücünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Müteşebbis ruhları ve kişisel hırsları güçlü olan bu kitle, müteahhitlik ve imalat sanayilerinde ciddi bir rekabet avantajına sahiptir. KOBİ’lerin gelişmesinin önünde teknolojiye kolay adapte olamamaları, yönetim sistemleri kullanımlarının düşük olması, tasarım konusunda sıkıntı çekmeleri, pazarlama,  fiyatlama ve yabancı dil konularında zayıf olmaları gibi faktörler durmaktadır.

KOBİ’lerin büyük bir özelliği makine parkı gibi üretim araçlarına yatırım yapmış olmalarıdır. KOBİ’lerle yapılacak işbirlikleri çerçevesinde, bu kitleye ellerindeki araçların daha efektif kullanılması konusunda ASANTEPARK’ta ihtiyaçları doğrultusunda işletme, pazarlama, tasarım, üretim, teknik, idari, hukuki ve benzeri hizmetler sunulmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARINA VE HİZMETLERİNE İHTİYAÇ DUYANLAR

Bir girişimci doğal olarak bir ofis kiralamak, ofisi uygun büro mobilya ve malzemeleriyle donatmak, en azından bir sekreter işe almak, bir muhasebeciyle anlaşmak zorundadır. Yeni kurulan bir işletmenin bir iş yeri açması durumunda katlanmak zorunda kalacağı maliyetler, ASANTEPARK’ın sunduğu ofis kiralama ve hizmet paylaşımı olanaklarından yararlanması durumunda katlanacağı maliyetlerin ortalama 5 katı olarak hesaplanmaktadır.

ASANTEPARK’ta paylaşımlı hizmetler ve dış kaynak kullanımı uygulamaları çerçevesinde danışmanlık hizmetleri (finans danışmanlığı, muhasebe ve vergi danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, iş geliştirme danışmanlığı, satın alma danışmanlığı), sekretarya hizmetleri, bilişim altyapı ve hizmetleri, üretim makineleri kullanımı, ortak alan kullanımları, ortak araç kullanımı ve eğitim hizmetleri sunulmaktadır. ASANTEPARK, işletmelerin devamlılığı açısından çok büyük önem taşıyan bu unsurların uygun maliyetle, yüksek kaliteli standartlarında karşılanmasını sağlar.


YENİ MEZUNLAR / Y KUŞAĞI

Y kuşağı (Milenyum Kuşağı) 1980’li yılların başından 2000’li yıllara kadar doğan demografik grubu ifade etmektedir. Teknolojik gelişmelere adapte olma zorluğunu tecrübe etmemiş olan Y kuşağı, hızlı teknolojik değişimlerin yaşandığı yıllarda doğmuş ve genç yaşlarda teknoloji ile iç içe büyümüştür. Bu kuşağı içine alan tarih aralığına bakıldığında, bu bireylerin çoğunluğunun günümüzde üniversite öğrencisi ya da üniversiteden yeni mezun olduğu görülmektedir.

Bu kuşak, kendilerine güvenen ve iyimser bir bakış açısına sahip, istediklerini elde etmeyi bilen, stres ile başa çıkabilen, öğrenmeye açık ve sorgulayan bir nesil olarak tanımlanmaktadır. Otoriteye karşı çıkan, farklı görüşleri eleştiren ve bağımsız olmayı seven bu nesil aynı zamanda çok kültürlü ortamlara ayak uydurabilme özelliğine sahiptir.

Bu kuşak sosyal ağları etkin bir biçimde kullanmaktadır ve teknolojik değişimlere hızlı bir şekilde adapte olma özelliğine sahiptir. Ayrıca Y kuşağının iş hayatında gösterdiği karakteristik özelliklerinin en önemlileri arasında bir arada yapabilmeleri, başarı odaklı olmaları ve girişimciliğe yatkın olmaları gösterilmektedir.

Y kuşağının iş hayatından beklentileri ile karakteristik özellikleri uyum içerisindedir. Bu demografik grup çalışma saatleri konusunda hassastır; bağımlı ve rutin çalışma saatlerindense parçalı çalışma saatlerini kendi planlayarak daha fazla verim sağlayabilmektedir. Bu bireyler yenilikçi düşünce anlayışını destekleyen, iletişim ve birlikte çalışmayı sağlayan ve teknolojik gelişmeler ile entegre olabilen çalışma yerlerini desteklemektedir.

ASANTEPARK’ın yarattığı iş modeli, yaratıcılığı ve yeniliği destekleyen yapısı, farklı kesimler ile ilişkiler ve işler bir ortamı destekleyen yapısıyla Y kuşağının iş hayatından beklentileri örtüşmektedir.


ÜYELER

ASANTEPARK’ta en önemli konulardan bir tanesi, farklı kişi ve işletmelerin imkanlarını bir araya getirerek paylaşılmış bilgi havuzları, paylaşılmış hizmetler, paylaşılmış mekanlar oluşturmaktır. Bu paylaşım alanları ASANTEPARK üyelerine sunulmaktadır.


MESLEK ve HOBİ KURSİYERLERİ

ASANTEPARK bünyesinde çok çeşitli atölyeler ve derslikler oluşturulmaktadır. Meslek edinmek isteyenler, çalışmakta olup mesleğinde ustalaşmak isteyen bireyler, hobi edinmek isteyen bireyler, kadınlar, çocuklar için eğitimler mevcuttur.

Eğitimler seramik gibi zanaatlardan, Rhino gibi bilgisayar programı eğitimlerine, geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Sildegra çok daha zordur ama birçok kişi bitmiyor ve her yerde gıda sipariş hazırız. Vigrande kadar çok hayranı var ama kötü onları durdurur. tüm uygun değildir.