ASANTEPARK, her biri farklı beceri ve yeteneklere sahip farklı insan gruplarının, birbirlerinin eksiklerini tamamlayabilecekleri bir model sunmaktadır

ASANTEPARK modeli bir yapboz gibi, kişilerin yetersiz kaldığı noktaları başkalarının güçlü yönleriyle bir araya getirerek başarılı bir bütün sağlamaktadır

Yeni Mezunlar ve Y Kuşağı

ASANTEPARK projesinin hitap ettiği pazarlardan olan yeni girişimciler Y kuşağından oluşmaktadır. Y kuşağı (Milenyum Kuşağı) 1980’li yılların başından 2000’li yıllara kadar doğan demografik grubu ifade etmektedir. X kuşağını takip eden nesil olarak adlandırılan bu kuşak, X kuşağının teknolojik gelişmelere adapte olması zorluğunu tecrübe etmemişlerdir. Bunun sebebi, hızlı teknolojik değişimlerin yaşandığı yıllarda doğmuş olmaları ve genç yaşlarda teknoloji ile iç içe büyümüş olmalarıdır. Bu kuşağı içine alan tarih aralığına bakıldığında, bu bireylerin çoğunluğunun günümüzde üniversite öğrencisi ya da üniversiteden yeni mezun olduğu görülmektedir. Bir diğer değişle, ülkemizin genç nüfusunu bu kuşak oluşturmaktadır.

Ekonomik olarak refah zamanında doğmuş olan bu kuşak, kendilerine güvenen ve iyimser bir bakış açısına sahip, istediklerini elde etmeyi bilen, stres ile başa çıkabilen, öğrenmeye açık ve sorgulayan bir nesil olarak tanımlanmaktadır. Otoriteye karşı çıkan, farklı görüşleri eleştiren ve bağımsız olmayı seven bu nesil aynı zamanda çok kültürlü ortamlara ayak uydurabilme özelliğine sahiptir.

Bu kuşaktaki bireylerin karakterleri üzerindeki büyük etkilerden biri internetin yaygınlaşmasıdır. Hızlı bir şekilde bilgiye ulaşılmaya ve kişiler ile iletişim kurmaya olanak sağlayan bu gelişmenin sonucu olarak bu kuşak sosyal ağları etkin bir biçimde kullanmaktadır ve teknolojik değişimlere hızlı bir şekilde adapte olma özelliğine sahiptir. Ayrıca Y kuşağının iş hayatında gösterdiği karakteristik özelliklerinin en önemlileri arasında bir arada yapabilmeleri, başarı odaklı olmaları ve girişimciliğe yatkın olmaları gösterilmektedir .

Y kuşağının iş hayatından beklentileri ile karakteristik özellikleri uyum içerisindedir. Bu demografik grup, çalışma saatleri konusunda hassas olmalarının yanı sıra kariyer planlamasına önem veren karakteristiklere sahiptir. Ayrıca, sahip oldukları işlerin bir anlam taşımasını ve fark
yaratmasını istemektedirler. Yapılan araştırmalarda, bu kuşağın iş hayatında hızlı bir şekilde yükselmek istedikleri ve bu sebeple kendi işlerine sahip olmayı yeğledikleri ortaya konulmuştur. Ayrıca bu bireyler yenilikçi düşünce anlayışını destekleyen, iletişim ve birlikte çalışmayı sağlayan ve teknolojik gelişmeler ile entegre olabilen çalışma yerlerini desteklemektedir.

Bu demografik grubun özellikleri göz önüne alındığında ASANTEPARK projesinin sağladığı imkanlar bu kuşağın ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermektedir. ASANTEPARK’ın yarattığı iş modeli, yaratıcılığı ve yeniliği destekleyen yapısı, farklı kesimler ile ilişkiler ve işler bir ortamı destekleyen yapısıyla Y kuşağının iş hayatından beklentileri örtüşmektedir.Projenin girişimcilere sağlayacağı iş ortamı ve avantajlar göz önüne alındığında Y kuşağının ASANTEPARK projesine talep göstereceği açıktır.

Sildegra çok daha zor ama birçok kişi durdurmazsanız ve her yerde gıda sipariş hazırız. Vigrande kadar çok fan var ama kötü onları durdurur. tüm uygun değildir.